Εγχειρίδιο χρήσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας

e-Astypalea

Περιεχόμενα

1. Είσοδος στην Εφαρμογή

Για την είσοδό σας στην Ψηφιακή Υπηρεσία, θα πρέπει να καταχωρήσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet, επιλέγοντας από την αρχική οθόνη της Εφαρμογής το πεδίο Είσοδος με ΓΓΠΣ.


Aφού συμπληρώσετε τους κωδικούς σας, πατάτε την επιλογή Σύνδεση


και στην συνέχεια, κατά την αυθεντικοποίηση χρήστη, πατάτε το Αποστολή.

2. Γενικές Αρχές Λειτουργίας

Η μορφή της υπηρεσίας είναι σπονδυλωτή. Αποτελείται από συνεχόμενες οθόνες εννοιολογικά συνδεδεμένες. Η μετακίνηση ανάμεσα στις οθόνες γίνεται με τα κουμπιά:

για να μετακινηθείτε στην επόμενη οθόνη.


Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη.

Στα πεδία της Ψηφιακής Αίτησης που υποστηρίζονται από λίστες, επιλέγετε από τα δεδομένα της λίστας, πατώντας το δεξί βελάκι.

Σε περίπτωση που κάποιο πεδίο είναι υποχρεωτικό και δεν το έχετε συμπληρώσει ή έχει συμπληρωθεί λάθος, δεν θα μπορέσετε να προχωρήσετε και θα δείτε ένα αντίστοιχο μήνυμα. Τα υποχρεωτικά πεδία είναι όλα επισημασμένα με κόκκινο αστεράκι.

3. Αρχική Σελίδα

Μετά την είσοδό σας με κωδικούς TaxisNet, βλέπετε στην πρώτη οθόνη τα στοιχεία που αντιστοιχούν στους κωδικούς TaxisNet που εισαγάγατε. Για να προχωρήσετε επιλέγετε Επιβεβαίωση Στοιχείων.


Στην Εφαρμογή μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρήστες με τις εξής ιδιότητες: Φυσικό Πρόσωπο, Ιδιοκτήτης Ταξί, Επιχείρηση.

Στην καρτέλα που σας εμφανίζεται σε αυτό το στάδιο πρέπει αρχικά να επιλέξετε την ιδιότητα που επιθυμείτε και στην συνέχεια να συμπληρώσετε όσα στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί αυτόματα από το TaxisNet.

Την διαδικασία αυτή την κάνετε μόνο την πρώτη φορά που εισέρχεστε στην Εφαρμογή και για όσο δεν έχετε δημιουργήσει κάποια αίτηση. Από την στιγμή που έχετε ξεκινήσει μία αίτηση, είτε έχει υποβληθεί οριστικά, είτε είναι προσωρινά αποθηκευμένη, δεν θα μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία αυτής της καρτέλας.

Αφού πλέον έχετε ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα, βλέπετε πλέον την Αρχική Σελίδα της Εφαρμογής.


Στην Αρχική Σελίδα, βλέπετε το κουμπί Υποβολή Νέας Αίτησης από όπου μπορείτε να ξεκινήσετε την αίτησή σας, τα βήματα της οποίας θα αναλυθούν στην συνέχεια.

Παράλληλα, βλέπτε τις Αρχειοθετημένες αιτήσεις, δηλαδή ένα ιστορικό με όσες αιτήσεις έχετε ακυρώσει εσείς ή έχουν απορρίψει οι αξιολογητές.

Όταν ξεκινήσετε μία αίτηση, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεστε, αντίστοιχες είναι και οι Ενέργειες που θα έχετε διαθέσιμες. Επίσης, στο δεξιά μέρος της σελίδας μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που μπορεί να σας στείλει ο αξιολογητής σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης.


Αν έχετε μία προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση, οι διαθέσιμες ενέργειες είναι δύο, η Επεξεργασία αν θέλετε να συνεχίσετε την αίτησή σας και η Ακύρωση αν θέλετε να την διαγράψετε. Αν σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο χρειαστεί να παρέμβετε στην αίτησή σας μετά από υπόδειξη του αξιολογητή, τότε θα εμφανίζεται μόνο το κουμπί Επεξεργασία.Να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος της αίτησης από την πλευρά του αξιολογητή σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου, ώστε ο ωφελούμενος να μπορεί να κάνει διορθώσεις σε κάθε στοιχείο της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση ο ωφελούμενος μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε, ακόμα και το είδος του οχήματος ή να προσθέσει/αφαιρέσει οχήματα (αν είναι εταιρεία).


Αν η αίτησή σας είναι ολοκληρωμένη, ή είναι σε στάδιο που την επεξεργάζεται ο αξιολογητής και δεν μπορείτε να παρέμβετε, τότε θα εμφανίζεται μόνο το κουμπί Προβολή.


Σε μία συγκεκριμένη φάση της αξιολόγησης, και ειδικότερα όταν η αίτησή σας θα είναι Εγκεκριμένη προς υπαγωγή, τότε θα δείτε το κουμπί Τροποποίηση.

Δηλαδή, έχετε το δικαίωμα μόνο σε αυτήν την φάση να αλλάξετε κάποια από τα δεδομένα της αίτησης με δική σας πρωτοβουλία (όχι επειδή σας υπέδειξε ο αξιολογητής ότι κάτι είναι λάθος). Μπορείτε για παράδειγμα να υποβάλετε μία νέα προσφορά, ενώ μπορείτε να αλλάξετε και την λιανική τιμή του οχήματος.

4. Υποβολή Αίτησης ως Επιχείρηση

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως για την υποβολή νέας αίτησης πατάτε την αντίστοιχη επιλογή από την αρχική σελίδα. Όταν έχετε συνδεθεί ως Επιχειρήση, μπορείτε να συμπληρώσετε πάνω από μία αιτήσεις. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες μπορούν να κάνουν μέχρι τρεις αιτήσεις, αλλά για να υποβληθεί μια αίτηση, θα πρέπει η προηγούμενη να έχει εγκριθεί τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο ή να έχει απορριφθεί.

ΒΗΜΑ 1


Στην πρώτη καρτέλα της αίτησης, στο πάνω μέρος, βλέπτε μόνο κάποια βασικά στοιχεία, χωρίς την δυνατότητα να τα τροποποιήσετε.


Στο κάτω μέρος της δεύτερης καρτέλας, πρέπει να περάσετε τα στοιχεία για το όχημα που θέλετε να καταθέσετε αίτηση. Ως Επιχείρηση έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε πάνω από 1 οχήματα.

Για την καταχώρηση οχήματος επιλέγετε το Προσθήκη οχήματος+ από το κάτω μέρος της οθόνης σας. Αν έχετε ήδη περάσει ένα όχημα και θέλετε να αντιγράψετε την καταχώρηση, καθώς και τα υπόλοιπα θα έχουν τα ίδια στοιχεία, τότε πατάτε το κουμπί Δημιουργία αντίγραφου οχήματος.


Στην καρτέλα που σας ανοίγει για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του οχήματος, θα πρέπει αρχικά να επιλέξετε Τύπο. Στην συνέχεια ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε σας εμφανίζει κάποια ποσά επιδότησης τα οποία είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από το ποσό που τελικά θα σας εγκριθεί. Αφού συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμε πεδία, πατάτε το Αποθήκευση οχήματος.


Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός οχήματος που έχετε καταχωρήσει ή να διαγράψετε εντελώς την συγκεκριμένη καταχώρηση, πατάτε το κουμπί Επεξεργασία.

Στο δεξιά μέρος της οθόνης σας, βλέπετε συγκεντρωτικά τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει για όλα τα οχήματα. Για να μπορέσετε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, θα πρέπει να επιλέξετε το κουτάκι που λέει Συμφωνώ με τους όρους χρήσης.


Σε μετέπειτα στάδια της αίτησή σας, όπου οι αξιολογητές έχουν ήδη προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, μπορείτε να δείτε τι αλλαγές έχουν κάνει στις καταχωρήσεις των οχημάτων σας, από την επιλογή Ιστορικό Αλλαγών.

Μόλις πατήσετε το κουμπί, θα δείτε σε έναν πίνακα, όπως στην παρακάτω εικόνα, το ιστορικό των αλλαγών που έχουν γίνει.

ΒΗΜΑ 2


Στην δεύτερη καρτέλα της αίτησης, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα δικαιολογητικά που σας ζητούνται ανάλογα με όσα στοιχεία έχετε εισάγει μέχρι τώρα. Αν είστε σε κατάσταση Τροποποίησης, τότε θα σας εμφανιστεί μία επιπλέον καρτέλα Εισαγωγή Δικαιολογητικών Τροποποίησης.

Πατώντας το Επιλογή εγγράφου μπορείτε να επισυνάψετε ένα έγγραφο που έχετε αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας. Στην συνέχεια επιλέγετε το Καταχώρηση για να αποθηκευθεί το έγγραφο που ανεβάσατε.


Αν θέλετε να διαγράψετε το έγγραφο που ανεβάσετε, πατάτε το κουμπί Επεξεργασία και το Διαγραφή εγγράφου. Ή διαφορετικά μόνο το Επεξεργασία για την τροποποίηση του εγγράφου.

Τέλος, με το Λήψη εγγράφου μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το εν λόγω αρχείο.


Αν σε κάποιο δικαιολογητικό χρειαστεί να ανεβάσετε πάνω από ένα αρχεία, τότε στο κάτω μέρος της σελίδας πατάτε το κουμπί Προσθήκη Δικαιολογητικών+.


Η μόνη διαφορά είναι ότι θα πρέπει να επιλέξετε από την διαθέσιμη λίστα με τα δικαιολογητικά, σε ποια ενότητα ανήκει το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε.

ΒΗΜΑ 3


Στην τελευταία καρτέλα της αίτησης, σας εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στην αίτησή σας.

Από εκεί και πέρα έχετε τρεις επιλογές: α. Πατώντας το Εκτύπωση μπορείτε να εκτυπώσετε τα στοιχεία της αίτησης, β. Πατώντας το Αρχική Σελίδα, η αίτησή σας αποθηκεύεται προσωρινά και επιστρέφετε στην Αρχική Σελίδα της Εφαρμογής, γ. Πατώντας το Υποβολή για αξιολόγηση, γίνεται η οριστική υποβολή της αίτησής σας και μόνο τότε μπορεί να την δει ο αξιολογητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ μετά την υποβολή δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβολή των στοιχείων, μόνο σε περίπτωση που, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης, ζητήσει ο αξιολογητής κάποια προσθήκη ή μεταβολή σε επίπεδο αρχείων.


Αν στην αίτηση υπάρχει κάποιο λάθος, τότε δεν θα μπορέσετε να την οριστικοποιήσετε. Θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα και θα μπορεί να υποβληθεί αφού διορθώσετε τα αντίστοιχα λάθη.

5. Υποβολή Αίτησης ως Φυσικό Πρόσωπο

Ως φυσικό πρόσωπο έχετε την δυνατότητα υποβολής μίας και μόνο αίτησης.

ΒΗΜΑ 1


Στην πρώτη καρτέλα της αίτησης, στο πάνω μέρος, βλέπτε μόνο κάποια βασικά στοιχεία, χωρίς την δυνατότητα να τα τροποποιήσετε.


Στο κάτω μέρος της δεύτερης καρτέλας, πρέπει να περάσετε τα στοιχεία για το όχημα που θέλετε να καταθέσετε αίτηση. Ως Φυσικό Πρόσωπο μπορείτε να καταχωρήσετε ένα και μόνο όχημα. Για την καταχώρηση οχήματος επιλέγετε το Προσθήκη οχήματος+ από το κάτω μέρος της οθόνης σας.


Στην καρτέλα που σας ανοίγει για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του οχήματος, θα πρέπει αρχικά να επιλέξετε Τύπο. Στην συνέχεια ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε σας εμφανίζει κάποια ποσά επιδότησης τα οποία είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από το ποσό που τελικά θα σας εγκριθεί. Αφού συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία, πατάτε το Αποθήκευση οχήματος.


Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός οχήματος που έχετε καταχωρήσει, πατάτε το κουμπί Επεξεργασία. Για να μπορέσετε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, θα πρέπει να επιλέξετε το κουτάκι που λέει Συμφωνώ με τους όρους χρήσης.


Σε μετέπειτα στάδια της αίτησή σας, όπου οι αξιολογητές έχουν ήδη προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, μπορείτε να δείτε τι αλλαγές έχουν κάνει στις καταχωρήσεις των οχημάτων σας, από την επιλογή Ιστορικό Αλλαγών.

Μόλις πατήσετε το κουμπί, θα δείτε σε έναν πίνακα, όπως στην παρακάτω εικόνα, το ιστορικό των αλλαγών που έχουν γίνει.

ΒΗΜΑ 2


Στην δεύτερη καρτέλα της αίτησης, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα δικαιολογητικά που σας ζητούνται ανάλογα με όσα στοιχεία έχετε εισάγει μέχρι τώρα. Αν είστε σε κατάσταση Τροποποίησης, τότε θα σας εμφανιστεί μία επιπλέον καρτέλα Εισαγωγή Δικαιολογητικών Τροποποίησης.

Πατώντας το Επιλογή εγγράφου μπορείτε να επισυνάψετε ένα έγγραφο που έχετε αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας. Στην συνέχεια επιλέγετε το Καταχώρηση για να αποθηκευθεί το έγγραφο που ανεβάσατε.


Αν θέλετε να διαγράψετε το έγγραφο που ανεβάσετε, πατάτε το κουμπί Επεξεργασία και το Διαγραφή εγγράφου. Ή διαφορετικά μόνο το Επεξεργασία για την τροποποίηση του εγγράφου.

Τέλος, με το Λήψη εγγράφου μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το εν λόγω αρχείο.


Αν σε κάποιο δικαιολογητικό χρειαστεί να ανεβάσετε πάνω από ένα αρχεία, τότε στο κάτω μέρος της σελίδας πατάτε το κουμπί Προσθήκη Δικαιολογητικών+.


Η μόνη διαφορά είναι ότι θα πρέπει να επιλέξετε από την διαθέσιμη λίστα με τα δικαιολογητικά, σε ποια ενότητα ανήκει το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε.

ΒΗΜΑ 3


Στην τελευταία καρτέλα της αίτησης, σας εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στην αίτησή σας.

Από εκεί και πέρα έχετε τρεις επιλογές: α. Πατώντας το Εκτύπωση μπορείτε να εκτυπώσετε τα στοιχεία της αίτησης, β. Πατώντας το Αρχική Σελίδα, η αίτησή σας αποθηκεύεται προσωρινά και επιστρέφετε στην Αρχική Σελίδα της Εφαρμογής, γ. Πατώντας το Υποβολή για αξιολόγηση, γίνεται η οριστική υποβολή της αίτησής σας και μόνο τότε μπορεί να την δει αξιολογητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ μετά την υποβολή δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβολή των στοιχείων, μόνο σε περίπτωση που, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης, ζητήσει ο αξιολογητής κάποια προσθήκη ή μεταβολή σε επίπεδο αρχείων.


Αν στην αίτηση υπάρχει κάποιο λάθος, τότε δεν θα μπορέσετε να την οριστικοποιήσετε. Θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα και θα μπορεί να υποβληθεί αφού διορθώσετε τα αντίστοιχα λάθη.

6. Υποβολή Αίτησης ως Ιδιοκτήτης Ταξί

Ως Ιδιοκτήτης Ταξί έχετε τη δυνατότητα υποβολής μίας και μόνο αίτησης.

ΒΗΜΑ 1


Στην πρώτη καρτέλα της αίτησης, στο πάνω μέρος, βλέπτε μόνο κάποια βασικά στοιχεία, χωρίς την δυνατότητα να τα τροποποιήσετε.


Στο κάτω μέρος της δεύτερης καρτέλας, πρέπει να περάσετε τα στοιχεία για το όχημα που θέλετε να καταθέσετε αίτηση. Ως ιδιοκτήτης Ταξί μπορείτε να καταχωρήσετε ένα και μόνο όχημα. Για την καταχώρηση οχήματος επιλέγετε το Προσθήκη οχήματος+ από το κάτω μέρος της οθόνης σας.


Στην καρτέλα που σας ανοίγει για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του οχήματος, θα πρέπει αρχικά να επιλέξετε Τύπο. Στην συνέχεια ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε σας εμφανίζει κάποια ποσά επιδότησης τα οποία είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από το ποσό που τελικά θα σας εγκριθεί. Αφού συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία, πατάτε το Αποθήκευση οχήματος.


Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός οχήματος που έχετε καταχωρήσει, πατάτε το κουμπί Επεξεργασία. Για να μπορέσετε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, θα πρέπει να επιλέξετε το κουτάκι που λέει Συμφωνώ με τους όρους χρήσης.


Σε μετέπειτα στάδια της αίτησή σας, όπου οι αξιολογητές έχουν ήδη προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, μπορείτε να δείτε τι αλλαγές έχουν κάνει στις καταχωρήσεις των οχημάτων σας, από την επιλογή Ιστορικό Αλλαγών.

Μόλις πατήσετε το κουμπί, θα δείτε σε έναν πίνακα, όπως στην παρακάτω εικόνα, το ιστορικό των αλλαγών που έχουν γίνει.

ΒΗΜΑ 2


Στην δεύτερη καρτέλα της αίτησης, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα δικαιολογητικά που σας ζητούνται ανάλογα με όσα στοιχεία έχετε εισάγει μέχρι τώρα. Αν είστε σε κατάσταση Τροποποίησης, τότε θα σας εμφανιστεί μία επιπλέον καρτέλα Εισαγωγή Δικαιολογητικών Τροποποίησης.

Πατώντας το Επιλογή εγγράφου μπορείτε να επισυνάψετε ένα έγγραφο που έχετε αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας. Στην συνέχεια επιλέγετε το Καταχώρηση για να αποθηκευθεί το έγγραφο που ανεβάσατε.


Αν θέλετε να διαγράψετε το έγγραφο που ανεβάσετε, πατάτε το κουμπί Επεξεργασία και το Διαγραφή εγγράφου. Ή διαφορετικά μόνο το Επεξεργασία για την τροποποίηση του εγγράφου.

Τέλος, με το Λήψη εγγράφου μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το εν λόγω αρχείο.


Αν σε κάποιο δικαιολογητικό χρειαστεί να ανεβάσετε πάνω από ένα αρχεία, τότε στο κάτω μέρος της σελίδας πατάτε το κουμπί Προσθήκη Δικαιολογητικών+.


Η μόνη διαφορά είναι ότι θα πρέπει να επιλέξετε από την διαθέσιμη λίστα με τα δικαιολογητικά, σε ποια ενότητα ανήκει το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε.

ΒΗΜΑ 3


Στην τελευταία καρτέλα της αίτησης, σας εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στην αίτησή σας.

Από εκεί και πέρα έχετε τρεις επιλογές: α. Πατώντας το Εκτύπωση μπορείτε να εκτυπώσετε τα στοιχεία της αίτησης, β. Πατώντας το Αρχική Σελίδα, η αίτησή σας αποθηκεύεται προσωρινά και επιστρέφετε στην Αρχική Σελίδα της Εφαρμογής, γ. Πατώντας το Υποβολή για αξιολόγηση, γίνεται η οριστική υποβολή της αίτησής σας και μόνο τότε μπορεί να την δει ο αξιολογητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ μετά την υποβολή δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβολή των στοιχείων, μόνο σε περίπτωση που, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης, ζητήσει ο αξιολογητής κάποια προσθήκη ή μεταβολή σε επίπεδο αρχείων.


Αν στην αίτηση υπάρχει κάποιο λάθος, τότε δεν θα μπορέσετε να την οριστικοποιήσετε. Θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα και θα μπορεί να υποβληθεί αφού διορθώσετε τα αντίστοιχα λάθη.